Boende

Vi erbjuder ett personligt anpassat boende med möjlighet till både självständighet och gemenskap med andra. Stor vikt läggs vid en vacker inom- och utomhusmiljö.
Vi har fyra ILG-bostäder med väl tilltagna gemensamma utrymmen och lägenheter av olika storlek. Till varje gruppbostad är en medarbetargrupp om 6-11 personer knuten. Dessa är schemalagda dygnet runt. 
I gruppbostäderna sköts de uppgifter som förekommer i varje hem, samt gestaltandet av en meningsfull fritid. Det är också en plats dit man skall kunna dra sig tillbaka och komma till ro. I den medicinska behandlingen som ordineras i samråd med antroposofisk läkare ingår massage, bad, insmörjningar, dietkost m.m.
Sammanlagt 20 platser i boendet.