Välkommen till Mariagården!

LSS-boende och daglig verksamhet för unga och vuxna

Vårt uppdrag

Mariagårdens uppgift är att bedriva socialterapeutiskt LSS-boende och daglig verksamhet, med grundläggande impulser från den antroposofiska människobilden. Det innebär att vi tillsammans med våra boende formar och skapar en välstrukturerad och vacker totalmiljö, där individualiteten får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Vi har  lediga platser i daglig verksamhet.
 

Boende

Vi erbjuder ett personligt anpassat boende med möjlighet till både självständighet och gemenskap med andra. Stor vikt läggs vid en vacker inom- och utomhusmiljö.

Daglig verksamhet

Genom olika former av individuellt utvecklingsstöd söker vi oss fram till människan som individ. Att kunna utföra ett efterfrågat och därigenom ett meningsfullt arbete bidrar till en inre utveckling för individen.

Om oss

Mariagården är naturskönt beläget i Kassjö by, cirka 2 mil utanför Umeå. Vi har fyra ILG-(individuellt liv i gemenskap) bostäder med väl tilltagna gemensamma utrymmen och lägenheter av olika storlek. Idag drivs verksamheten av en medarbetarförening som har ca 50 anställda och finansieras genom att hemkommunerna betalar vårdavgifter. Upptagningsområde är hela landet. Tillstånd från 17 år.

Våra kärnvärden

Senaste nytt

Ny Verksamhetsansvarig!

Våren kommer till vår fröjd! Ny verksamhetsansvarig har börjat så smått och kommer utöka under vår/sommar. Elsa Blomberg välkomnas av hela Mariagården!

Läs mer >

Kontakt