Klagomål, synpunkter & visselblåsarfunktion

Här tar vi emot synpunkter, klagomål och visselblåsare på vår verksamhet, som vi tacksamt tar emot för att kunna förbättra oss.

Vill ni ha återkoppling: Meddela era kontaktuppgifter i formuläret.