Klagomål, synpunkter & visselblåsarfunktion

Här tar vi emot synpunkter, klagomål och visselblåsare på vår verksamhet, som vi tacksamt tar emot för att kunna förbättra oss.

Länk till visselblåsning: https://mariagarden.visslan-report.se

Instruktioner och policy för Visselblåsning finns på intranätet i mappen Policys

Vill ni ha återkoppling på klagomål: Meddela era kontaktuppgifter i formuläret.